تبلیغات
مدرسه راهنمایی پسرانه فرهنگ سما دزفول - مجموعه شعار های دوران انقلاب
مدرسه راهنمایی پسرانه فرهنگ سما دزفول
وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

تابلو اعلانات


 

 

مجموعه شعار های  دوران انقلاب

 

ترجیع بند اکثر شعارهای مردم به جان آمده از ستم و طاغوت، " مرگ بر شاه" بود و می دانستند که " تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود" آنان با شعارهای متعددی نفرت از طاغوت را به نمایش می گذاشتند:

" مرگ بر این سلطنت پهلوی"

" توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد"          "شاه بجز خودکشی راه دگر ندارد"

" ایستادن در صف نفت حالا دیگه حرام است"         " لباس گرم بپوش که کار شاه تمام است"

" مردم! رفتن شاه یه حقه سیاسی است   گول نخورید نهضت ما اساسی است"

" نظام شاهنشاهی نابود باید گردد"

" زندگی مصرفی معادل بردگی است"

 " نظام شاهنشاهی مظهر هر فسادیست"

" شاه باید برگردد"    " اعدام باید گردد"

" مرگ بر این سلطنت پر فریب"

" مردم ما بیدارند، از سلطنت بیزارند"

 

مردم از سویی نفرت و انزجار خود را از استبداد و طاغوت به نمایش می گذاشتند و

 

از سوی دیگر، اهداف متعالی خود را نیز به جهانیان اعلام می کردند،

 

 آنان با شعارهایی چون:

 

-الله اکبر

-لا اله الا الله

- یا حسین

- حسین جان، حسین جان       راهت ادامه دارد

- نهضت ما حسینیه    رهبر ما خمینیه

ماهیت دینی و مذهبی قیام خود را متجلی می کردند و حرف دل خود را چنین بیان می کردند:

" پرچم، پرچم، پرچم خونین قرآن"        " در دست مجاهد مردان"

" تا خون مظلومان به جوش است"      " آوای عاشورا به گوش است"

" هر کس که عدالت خواه است"         " از عدل علی آگاه است"

" این منطق ثارالله است"        " باید به هم یاری نمائیم"

" فتح اسلام در جهاد است"    " فتح مسلمان در اتحاد است"

با صراحت و قاطعیت و اطمینان و ایمان کامل می گفتند:

 

" کار شاه تمام است"     " خمینی امام است"

" استقلال و آزادی"

" جمهوری اسلامی "

" آخرین کلام است"

رهبری امام خمینی(س) برجسته ترین نقطه قیام مردم در سال 57 بود. او کانون توجه عموم مردم و محور حرکت چرخهای انقلاب بود و همه تنها گوش به فرمان او بودند و در مسیری حرکت می کردند که رهبر محبوبشان ترسیم می کرد. این مسئله در شعارهای پرشور مردم بخوبی نمایان بود که:

- الله اکبر، خمینی رهبر

- تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست

- نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه

- ما همه سرباز توایم خمینی، گوش به فرمان توایم خمینی

- حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله

- خمینی آزاده، پیام عالی داده     که نهضت ما قطعی است

پیروزی ما حتمی است      اگر نمایی تو استقامت    سکوت بیجا بود خیانت

برو تو ای بیگانه   مگو دگر افسانه   که رهبر ما باشد   خمینی فرزانه  بود به مهدی مرید و نایب شود بزودی امیر و غالب

 

یا می گفتند:

" مجاهد بت شکن" " خمینی قهرمان" " فرموده است اینچنین" " به ملت مسلمان" " بهترین عبادت" " به نزد خداوند" " مرگ بر شاه، مرگ بر شاه"

هر راهپیمایی نهایتا به درگیری با نیروهای تا بن دندان مسلح رژیم می انجامید و جوانان بسیاری چون لاله پرپر می شدند ولی هر گلی که پرپر می شد، گلی دیگر می شکفت و روزی دیگر و تظاهراتی دیگر در راه بود، مردم پیکر جوانان شهید خود را به دوش می گرفتند و دردمندانه می سرودند:

 

 

درج در ادامه مطلب

 

" ای شاه خائن آواره گردی" " خاک وطن را ویرانه کردی" " کشتی جوانان وطن، آه و واویلا" " کردی هزاران تن کفن ، آه و واویلا" " مرگ بر شاه، مرگ بر شاه"

" ای شهید حق آیم به سویت"      " بهشت موعود در پیش رویت"

" مادر ندیده روی تو، الله اکبر"        " پدر نشسته سوگ تو، الله اکبر"

" مرگ بر شاه، مرگ بر شاه"

" زنده و جاوید باد یاد شهیدان ما"

یا می گفتند:

" خون گرفته ایران را " " قزوین و خراسان را" " کشتند جوانان را" " حامیان قرآن را" " مرگ بر این شاه، مرگ بر این شاه!"

با اینکه مزدوران سنگدل رژیم شاه، به امر فرماندهان خود رگبار مسلسل را بی محابا بر روی مردم بی سلاح می گشودند ولی ذره ای ترس از کشته شدن در دل پیر و جوان و زن و مرد نبود. خطاب به رهبر محبوب خود فریاد می زدند:

" خمینی عزیزم، بگو تا خون بریزم"

" از جان خود گذشتیم"     " با خون خود نوشتیم"

" یا مرگ یا خمینی"

در برابر تفنگ دژخیمان سینه را سپر می کردند و با خشم انقلابی خطاب به آنان فریاد می زدند:

" می کشم، می کشم آنکه برادرم کشت"

" توپ، تانک، مسلسل، دیگر اثر ندارد"  " حکومت نظامی دیگر ثمر ندارد"

" به مادرم بگویید، دیگر پسر ندارد"

" اگر به کشتار خلق ادامه دهد این شاه"

" جنگ مسلحانه به یاری روح الله" " سلطنت واژگون" " شاه را سرنگون" " مرگ بر شاه، مرگ بر شاه"

" توپ، تانک، مسلسل، دیگر اثر ندارد" " شاه بجز خودکشی راه دگر ندارد"

" وای اگر خمینی حکم جهادم دهد"

" ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد"

" رهبرا رهبرا! ما را مسلح کنید"

 1.      " مرگ بر این سلطنت پهلوی"

2.      " ایستادن در صف نفت حالا دیگه حرام است"         " لباس گرم بپوش که کار شاه تمام است"

3.      " مردم! رفتن شاه یه حُقه سیاسی است!"  " گول نخورید نهضت ما اساسی است"

4.      " نظام شاهنشاهی نابود باید گردد"

5.      " زندگی مصرفی معادل بردگی است"

6.      " نظام شاهنشاهی مظهر هر فسادیست"

7.      " مرگ بر این سلطنت پر فریب"

8.      " مردم ما بیدارند، از سلطنت بیزارند"

 9.      - "حسین جان، حسین جان!"       "راهت ادامه دارد"

  10.  - "نهضت ما حسینیه"         "رهبر ما خمینیه"

11.  " پرچم، پرچم، پرچم خونین قرآن"        " در دست مجاهد مردان"

12.  " تا خون مظلومان به جوش است"      " آوای عاشورا به گوش است"

13.  " هر کس که عدالت خواه است"         " از عدل علی آگاه است"

14.  " این منطق ثارالله است"        " باید به هم یاری نمائیم"

15.  " فتح اسلام در جهاد است"    " فتح مسلمان در اتحاد است"

" کار شاه تمام است"     " خمینی امام است"

16.  " استقلال و آزادی" " جمهوری اسلامی " " آخرین کلام است"

 

شعارهای ۵۷ 

 

 17.  "الله اکبر، خمینی رهبر"

18.  " تا خون در رگ ماست، خمینی رهبر ماست"

19.  "نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه"

20.  "ما همه سرباز توایم خمینی، گوش به فرمان توایم خمینی "

21.  "حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله"

 22.  - "خمینی آزاده، پیام عالی داده "   " که نهضت ما قطعی است"

" پیروزی ما حتمی است"   " اگر نمایی تو استقامت"

25.  " برو تو ای بیگانه" " مگو دگر افسانه" " که رهبر ما باشد" " خمینی فرزانه" " بود به مهدی مرید و نایب" " شود بزودی امیر و غالب"

یا می گفتند:

  " مجاهد بت شکن" " خمینی قهرمان" " فرموده است اینچنین" " به ملت مسلمان" " بهترین عبادت" " به نزد خداوند" " مرگ بر شاه، مرگ بر شاه"

   

26.  " ای شهید حق آیم به سویت"      " بهشت موعود در پیش رویت"

27.  " مادر ندیده روی تو، الله اکبر"        " پدر نشسته سوگ تو، الله اکبر"

28.  " زنده و جاوید باد یاد شهیدان ما"

یا می گفتند:

" خون گرفته ایران را " " قزوین و خراسان را" " کشتند جوانان را" " حامیان قرآن را" " مرگ بر این شاه، مرگ بر این شاه!"

31.  " خمینی عزیزم، بگو تا خون بریزم"

32.  " از جان خود گذشتیم"     " با خون خود نوشتیم" " یا مرگ یا خمینی"

در برابر تفنگ دژخیمان شاهنشاهی  جوانان سینه سپر می کردند و با خشم خطاب به آنان فریاد می زدند:

33.  " می کشم، می کشم آنکه برادرم کشت"

34.  " توپ، تانک، مسلسل، دیگر اثر ندارد"  " حکومت نظامی دیگر ثمر ندارد"

35.  " به مادرم بگویید، دیگر پسر ندارد"

36.  " اگر به کشتار خلق ادامه دهد این شاه"

 " جنگ مسلحانه به یاری روح الله" " سلطنت واژگون" " شاه را سرنگون" " مرگ بر شاه، مرگ بر شاه"

33.  " توپ، تانک، مسلسل، دیگر اثر ندارد" " شاه بجز خودکشی راه دگر ندارد"

34.  " وای اگر خمینی حکم جهادم دهد" " ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد"

33.  " رهبرا رهبرا! ما را مسلح کنید"

  34.  به گفته خمینی ارتش برادر ماست

35.  ما به شما گل میدیم شما به ما گلوله

الهی ، الهی ولیعهدت جلو چشمت بمیره

  الهی ، الهی فرح از داغ او آتیش بگیره

که شاید ، که شاید ، دل یک مادری آروم بگیره

ای شاه خائن آواره کردی

خاک وطن را ویرانه کردی

کشتی جوانان وطن . الله اکبر

کردی هزاران در کفن . الله اکبر

مرگ بر شاه  . مرگ بر شاه . مرگ بر شاه . مرگ بر شاه

نصرمن اله و فتح قریب      مرگ بر این سلطنت پر فریب

نصر من اله و فتح قریب    چشماتو واکن ندهندت فریب

توپ ، تانگ ، مسلسل دیگر اثر ندارد

  حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد

مردم چرا نشستین ایران شده فلسطین

مردم چرا نشستین نکنه که شاه پرستین

زن ها به ما پیوستند       بی غیرت ها نشستند

بختیار، بختیار  ، نوکر بی اختیار

" شاه باید برگردد"    " اعدام باید گردد"

در ارتش خمینی ما همگی سربازیم "  زنده سالم سوز و کشته انسان سازیم

حفظ قرآن ما "         بسته بر جان ما ، مرگ بر شاه مرگ بر شاه

 
طبقه بندی: آموزشی و دانستنی ها، 
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت چیه ؟

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
آپلود رایگان فایل


خبرهای ورزشی

جدیدترین اخبار ورزشی


-----------------------------------

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
مذهبی

پخش مستقیم

حرم مطهر امام رضا(ع)

تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به مدرسه راهنمایی پسرانه فرهنگ سما دزفول می باشد.

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

کلیپ موبایل

دانلود فیلم

نرم افزار موبایل

قائم پرس